6 Comments

    • Vâng, em cũng nhớ nhà quá rồi nên thỉnh thoảng tự đánh đàn tự khóc 😦

  1. Tuyệt, người nghệ sĩ tài hoa, âm thanh, giai điệu và sự điêu luyện của lyly cho tôi cảm giác thăng hoa. Trong một satna thanh bình, an lạc, cám ơn người nghệ sĩ tài hoa. Sakura

    • Người nghệ sỹ nay đã lưu lạc và rất nhớ chú. Chú đang ở đâu thì nhớ liên lạc tới email của nghệ sỹ trước khi nghệ sỹ xỉu vì nhớ chú nhé 😉
      Mong tin chú 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s